error code: 522

Acil Durum Planlaması

Acil Durum Planlaması

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan kimyasal maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak;

  • Olması muhtemel acil durumlar değerlendirilir,
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumlar belirlenir,
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alınır,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeler yapılır,
  • Koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaptırılır,

Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Acil Durum Planlaması