error code: 522

Temel Yangın Eğitimi

MARMARA İSG YANGIN EĞİTİMİ

Yasal Dayanak:
Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği-2009/27344 Md. 124-130

Amaç:
Eğitimin amacı, katılımcıları yangın güvenliği konusunda genel olarak bilgilendirmek, yangını çıkmadan engellemek veya yangına başlangıç evresinde müdahale edebilmek için gerekli olan yangınla mücadele ekipmanlarını tanıyarak onların doğru ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

Eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Yapılan teorik ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyerlere “Başarı Sertifikası” verilir.

Yangın Eğitim Programı:

Yangının tanımı ve kavramlar

Söndürme maddeleri, cihazları ve kullanma teknikleri

İş yerlerinde kullanılan itfaiye malzemeleri

Kurtarma bilgisi

Yangın bileşenleri

Söndürme yöntemleri

Yangın yerindeki tehlikeler

Yangınla mücadele kıyafetleri ve donanımı

Yangının safhaları

Söndürme maddeleri ve kullanım özellikleri

Yangın güvenlik önlemleri

Uygulama

Yangın türleri

Seyyar yangın söndürücüler konularını içerir.

Temel Yangın Eğitimi