error code: 522

Temel İSG Eğitimi

MARMARA İSG TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Çalışanlarınızın İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü öğrenmesi ve benimsemesi için , temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması gerekmektedir. Böylece çalışanlarınız ; iş sağlığı ve güvenliğinin ne olduğunu , yaptığı iş sırasında kendisini tehlikelere karşı nasıl koruyabileceğini , iş kanuna göre haklarını, herhangi bir tehlike anında çalışmama hakkının olup olmadığını, işyerindeki fiziksel , kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenlerinin ne olduğunu, ergonomik çalışma şartlarının nasıl oluştuğunu öğrenerek daha sağlıklı, güvenli ve stressiz iş ortamında nasıl çalışacağını öğrenmiş olur.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik’ gereği işveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldırmakla yükümlüdür.

EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Temel İSG Eğitimi